Fielder's Choice

Fielder's Choice

  • ただいまウェブストアではご注文を受け付けておりません。 ⇒古書を探す
  • 製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版
  • 言語 ENG
  • 商品コード 9781550651706
  • DDC分類 811.6

Full Description


UHanda ufaka iziqhamo ezimnandi ezisixhenxe engobozini ukuze azihambisele umhlobo wakhe u-Akeyo njenge sothuso. Kodwa uhambo lukaHanda lumdlulisa kwiintlobo-ntlobo zezilwanyana, yaye iziqhamo zakhe zirhalisa ngolona hlobo kwezi zilwanyana. Handa puts seven different delicious fruits in a basket to take to her friend Ayeko as a surprise. ?But Handa's walk takes her past a variety of animals, and the fruits do look very inviting !